Discipline Stili

SCUOLE TRADIZIONALI

HAKKO DENSHIN RYU
SHINKEN SHOBU KAI
METODO M° BIANCHI 

GOJU RYU M° ROSSATO

M° Rossato Vice Presidente Onorario FJJI

Fighting System - Duo System - Ju Jitsu Show

CONTACT JU JITSU

JIU JITSU (Ne Waza BJJ)