Eventi

CAMPIONATO EUROPEO 2022

CAMPIONATI DEL MONDO 2019

CAMPIONATI EUROPEI 2019

Jiu Jitsu World Championship 2018 Malmo (Svezia)

Athens (Greece) World Championship 2018 U15